پایگاه اطلاع رسانی شوده علیاء وبلاگ به منظور انعکاس اخبار روز و حقایق موجود در شهرستان تفت به ویژه محله شوده علیا ایجاد شده است.امید است که تمامی مردم عزیز شهرستان ما را در بهبود این پایگاه خبری یاری نمایند. مدیر وبلاگ:مجتبی فلاح http://khabartaft.mihanblog.com 2017-12-15T15:50:48+01:00 text/html 2017-12-15T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح برای عضو شدن در سایت پایگاه اطلاع رسانی شوده علیا روی عضویت درسایت کلیک کنید http://khabartaft.mihanblog.com/post/1 <p><img class="pic" alt="eaps3il828s0.jpg" src="http://s6.uplod.ir/i/00871/ja1oy63dhpo0.jpg" galleryimg="no"></p><p><font size="4" face="Arial">برای عضو شدن در سایت پایگاه اطلاع رسانی شوده علیاء&nbsp;&nbsp;</font></p> <p><font size="4" face="Arial">روی عضویت درسایت کلیک کنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;مراحل عضوشدن در سایت ونظردادن&nbsp; :</font></p> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">1&nbsp; -&nbsp; &nbsp;کلیک روی این آیکن و پرکردن فرم مربوطه&nbsp;</font><a title="" href="http://mogtabafallah1.mihanblog.com/message" target=""><b><br></b></a></p> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">2&nbsp; -&nbsp; &nbsp;دریافت کردن مطالب ونظرات شما<br></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"></font> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">3&nbsp; -&nbsp; ارسال سوال&nbsp;&nbsp; -&nbsp; 4&nbsp; -&nbsp; دریافت پاسخ سوال ارسالی<br></font></p> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">5&nbsp; -&nbsp; سوال محرمانه و ....&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="عضویت ودریافت رمز ورود" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/yahoo/104.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"></font> <p dir="rtl"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif">عضویت درسایت پایگاه اطلاع رسانی محله شوده علیاء </font></font><font size="4" face="Arial">و نظردادن کلیک کنید</font></p> <p dir="rtl"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">منتظر نظرات شما هستیم</font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> <br></font></p> text/html 2017-12-13T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح اجرای طرح ورزش با خانواده در مدارس - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1728 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">روزی شاد به یاد ماندنی برای دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد تفت</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مادرانی که&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">برای شرکت دراین جشنواره آمده بودند درمسابقه طناب کشی</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">کم آورند این طرح که برای نخستین باردرشهرستان تفت اجرا شد مورد</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">استقبال دانش آموزان و مادرانشان قرارگرفت این طرح قراراست درتمام</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">مدارس ابتدایی تفت اجرا شود : ....</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span><img class="pic" alt="SAM_1408.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00908/0jn6ate8dcmg.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-12T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه شهید صدوقی یزد از بیمارستان شهید بهشتی تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1727 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">از بیمارستان شهید بهشتی شهرستان تفت دکتردهقان دراین بازدید از</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تکمیل طرح های نیمه کاره این بیمارستان خبرداد : ....&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">دهقان معاون درمان&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درمصاحبه با خبرنگارافزود : ....</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span><img class="pic" alt="SAM_1405.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00907/be5yqcqph9g3.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-11T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح بازدید استاندار از موسسه نیکوکاری فاطمه الزهرا تفت بررسی مشکلات معلولان http://khabartaft.mihanblog.com/post/1726 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در آخرین روز ازهفته معلولان استانداریزد با حضوردرموسسه</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فاطمه الزهرا شهرستان تفت از معلولانی که دراین موسسه نگهداری</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">می شود عیادت و با اهدا شاخه گل از پرسنل این آسایشگاه قدردانی کرد</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">زمانی قمی از بخش های نگهداری سالمندان این موسسه نیزبازدید کرد</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="SAM_1400.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00907/hosfgfhtl5k0.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-10T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح پیگیری خبر مشکل بی آبی در روستای دستجرد تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1725 <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">بی آبی دغدغه اصلی روستائیان بی آبی که کویریزد را دربرگرفته</span><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">و درروستاها بیشترمردم از آن حرف می زنند روستائیانی که حتی</span><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">درآستانه فصل زمستان هم آبی برای خوردن ندارند روستای دستجرد</span><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">در60 کیلومتری شهرستان تفت یکی از روستاهایی است که با پدیده&nbsp;</span><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خشکسالی دست و پنجه نرم می کند روستایی که قنات پرآبش زبان زد</span><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">عام خاص بود و یک باره خشک شده و مردم برای تامین آب خوردن&nbsp;</span><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خود به چندین کیلومترآن طرف تربه روستاهای اطراف می روند ....</span> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; &nbsp;</span><img class="pic" alt="IMG-20161213-095053.jpg" src="http://s6.uplod.ir/i/00907/wqfn96njhbrh.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-09T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح جلسه تفسیر و قرائت قرآن - شهرک قدس تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1724 <p><font face="Arial" size="4">مراسم جلسه قرائت قرآن</font></p><div><font face="Arial" size="4">شنبه شب 18 / 9 / 1396 آذر<br></font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">درمنزل محمد حسن جمعانی برگزارشد<br></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به گزارش خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی ....</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="1.jpg" src="http://s6.uplod.ir/i/00870/eu501pun65r3.jpg" galleryimg="no"></p></div> text/html 2017-12-08T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح آیین وحدت آفرین نماز جمعه - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1416 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اصلی ترین محورهای حجت الاسلام غفوری درنمازجمعه : ....</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">امام جمعه شهرستان تفت درخطبه های این هفته نمازجمعه : ....</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">حیات معنوی از مهم ترین ویژگی انسان های باتقواست</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">فرهنگ غرب به گونه ای وارد کشورشده که نشان از برنامه است</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">هفته وحدت موقعیتی مناسب جهت باهم بودن درمشکلات و سختی ها</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">قدس مسئله ای است که امروزه مورد حمله های وحشیانه آمریکاست</font></div><div><br></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">به گزارش خبرنگارپایگاه خبرتفت : ....</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;</span></div><div>&nbsp;&nbsp;<img class="pic" alt="SAM_1112.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00900/e5rync9mu17y.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-08T07:40:40+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح مراسم دعای ندبه در مصلی شهرک قدس تفت برگزار شد http://khabartaft.mihanblog.com/post/1723 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">یکی از زیباترین اعمال روز جمعه می توان به خواندن<br><br>دعای ندبه اشاره کرد و مصلی شهرک قدس تقت از جمله<br><br>مسجد ها و تنها مصلی این شهراست که هرهفته دعای ندبه<br><br>در صبح روزجمعه با حضورجمعی از مردم دراین مصلی<br><br>برگزارمی شود و این مراسم نیزحال وهوای خاصی دارد<br><br>گزارش تصویری دعای ندبه 17 آذرمصلی شهرک قدس تفت : ....</span></font> <div><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span></font><img class="pic" alt="8r0zz55ud1wp.jpg" src="http://s6.uplod.ir/i/00907/0uu3mddwwha9.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-07T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح محفل انس با قرآن - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1722 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مراسم شبی با قرآن در مرکزقرآنی والدین تفت برگزارشد</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دراین مراسم چند تن از قاریان استان و شهرستان تفت به</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تلاوت آیات وحی پرداختند قرائت سوره هایی از قرآن و</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">ترجمه و تفسیراز دیگربرنامه های این مراسم نیزبود</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="SAM_1395.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00907/ozsut5ghpsx1.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-06T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح پیام تبریک پایگاه اطلاع رسانی شوده علیاء به مناسبت ولادت امام جعفرصادق (ع) موسس مذهب جعفری http://khabartaft.mihanblog.com/post/1721 <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">فرا رسیدن 17 ربیع الاول ولادت حضرت رسول اکرم ( ص )</span><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">و روز اخلاق و مهرورزی . ولادت حضرت امام جعفرصادق ( ع )</span><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">موسس مذهب جعفری را به همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض می نماییم</span> <div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span><img class="pic" alt="07066064065992589650.jpg" src="http://s6.uplod.ir/i/00907/mhgd2o0v002g.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-05T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح اعزام کاروان دانش آموزی به اردوی راهیان نور - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1720 <font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی شهرستان تفت به مناطق عملیاتی<br><br>دانش آموزان ابتدا به گلزارشهدای این شهرستان رفتند و با قرائت فاتحه <br><br>با آرمان های شهدا تجدید پیمان کردند این دانش آموزان به مدت 4 روزاز<br><br>مناطق عملیاتی شلمچه . هویزه . اروند و معراج شهدا بازدید خواهند کرد<br></span></font> <div><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span></font><img class="pic" alt="1.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00907/pgq1v8tv2b5o.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-04T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح پیگیری خبر مشکلات محله حسینی و خلیل آباد تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1719 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مشکلاتی که گلخانه داران و ساکنان محله حسینی و روستای خلیل آباد</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شهرستان تفت با آن دست و پنجه نرم می کنند رعایت نکردن استانداردهای</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">زیست محیطی برخی واحدهای تولیدی کاشی و ایجاد واحد های جدید آلوده کننده</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">محیط زیست هم به مشکلات اهالی و گلخانه داران دو منطقه افزوده است حدود</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">60 هکتاراز اراضی این دو منطقه به کشت گلخانه ای اختصاص یافته که بیش از</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">40 نفردراین واحد ها مشغول به کاراند&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="4.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00907/s5kphjkuuyio.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-03T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح همایش فیلمسازان - سینما دیدار تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1717 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">برگزاری هفتمین همایش فیلمسازانی تفتی در سینما دیدار این شهرستان</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">این همایش که با حضورجمعی از مسئولان شهرستان برگزارشد با اکران</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">4 فیلم که ساخته هنرمندان تفتی که یکی پشت صحنه فیلم بود پخش شد</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">به گزارش خبرنگارپایگاه خبرتفت : ....</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="SAM_1375.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00907/4hp849ig4l7u.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-03T07:40:40+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح رونمایی از کتاب آرزوهای قطره ها - تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1718 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">رونمایی از کتاب آرزوهای قطره ها اثرنویسنده متعهد و انقلابی</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">شهرستان تفت نویسنده ای که مخاطبانش بیشترکودکان و نوجوانان هستند</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">کتاب آرزوی قطره ها اثرمجید درخشانی برای گروه سنی الف و ب توسط</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دفترنشرفرهنگ اسلامی منتشرشده است</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="1.JPG" src="http://s6.uplod.ir/i/00907/7xbq5wfkvsiv.jpg" galleryimg="no"></div> text/html 2017-12-02T07:44:44+01:00 khabartaft.mihanblog.com مجتبی فلاح جلسه تفسیر و قرائت قرآن - شهرک قدس تفت http://khabartaft.mihanblog.com/post/1716 <p><font face="Arial" size="4">مراسم جلسه قرائت قرآن</font></p><div><font face="Arial" size="4">شنبه شب 11 / 9 / 1396 آذر<br></font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">درمنزل اکبرخدایی برگزارشد<br></font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">به گزارش خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی ....</font></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;&nbsp;</font><img class="pic" alt="1.jpg" src="http://s6.uplod.ir/i/00870/eu501pun65r3.jpg" galleryimg="no"></p></div><a href="http://khabartaft.mihanblog.com/post/1707"></a>